Encyklopédia podvozkových termínov

Pri úprave jazdných vlastností auta, by sme mali poznať niekoľko základných faktorov v rámci podvozku, ktoré ovplyvňujú chovanie vozidla pri prejazde zákrutou. Tými základnými sú:


ZNÍŽENIE:

Výška vozidla je jeden z mnohých faktorov, ktoré vedia ovplyvniť jazdné vlastnosti vozidla. Znížením vozidla dôjde okrem dosiahnutia lepšieho vzhľadu aj k zníženiu ťažiska vozidla, resp. jeho priblíženie bližšie k zemi. Zníženie spomínaného ťažiska prispeje k lepším jazdným vlastnostiam najmä pri prejazde zákrutou. Rovnako správne nastavenie výšky vozidla po inštalácií výškovo nastaviteľného podvozku ovplyvňuje rozloženie váhy vozidla na jednotlivé kolesá.

 

ODKLON:

Každé auto sa pri zatáčaní nakláňa, kde tento náklon spôsobuje, že vonkajšia časť pneumatiky sa postupne dostane do rovnej polohy, až následne do pozitívneho odklonu, kde môže dôjsť k nadmernému opotrebeniu pneumatiky. Rovnako platí pri každom vozidle, že čím viac znížite vozidlo, tým väčší bude statický negatívny odklon. Jednoducho povedané pri negatívnom odklone sa vrch pneumatiky priblíži bližšie k tlmiču a ku karosérií, pri pozitívnom odklone sa vrchná časť pneumatiky od tlmiča a karosérie odďaľuje.

Pre dosiahnutie najlepších jazdných vlastností je ideálne keď bude statický odklon ( keď auto stojí resp. ide v priamke) čo najnižší aby pri akcelerácií a brzdení mali pneumatiky najväčšiu styčnú plochu. Súčasne by mal byť negatívny odklon taký, aby sa v zákrute mala pneumatika čo najväčšiu styčnú plochu s vozovkou a neprechádzala do pozitívneho odklonu. Dosiahnuť obe veci naraz sa nedá preto je nastavenie odklonu vždy vecou kompromisu. 

Nastaviteľné ramená alebo unibalové uloženia s nastaviteľným odklon Vám umožnia nastaviť odklon kolesa podĺa predstáv. Ideálne ak by nebol negatívny odklon príliž veĺký čo by viedlo k nadmernému opotrebeniu vnútornej časti pneumatiky a tak isto  ani príliž malý aby koleso neprechádzalo v zákrute do pozitívneho odklonu, čím dochádza k nadmernému opotrebeniu vonkajšej bočnice pneumatiky.

 

ZÁKLON:

Záklon tlmiča si vieme overiť z boku vozidla, kde sa jedná o uhol, ktorý zviera kolmica na vozovku vedená cez náboj kolesa s pomyselnou priamkou, ktorá je vedená od uloženia tlmiča smerom k náboju. Zväčšenie záklonu tlmiča prispeje k zväčšeniu dynamického odklonu, čiže odklonu pri vytočenom kolese v zákrute.

Upravenie záklonu tlmiča je žiadané z toho dôvodu, že si na vozidle môžete dovoliť menší statický odklon (keď auto stoji, resp. ide v priamke), čo je lepšie pre akceleráciu a brzdenie, a zároveň vozidlo nepríde o dynamický negatívny odklon v zákrutách kde je žiadaný. Rovnako zväčšenie záklonu kolesa vedie k stuhnutiu riadeniaväčšej odozve cesty do volantu, čo prispeje k lepšej ovládateľnosti na ceste. Ideálne ak vodič potrebuje presne zistiť kde sú limity jeho vozidla, tým pádom vie ísť rýchlejšie lebo vie, čo si môže dovoliť pri dokonalej spätnej väzbe od vozidla. Záklon tlmiča vieme nastaviť na športových uloženiach.

 

 ZBIEHAVOSŤ a ROZBIEHAVOSŤ 

Všetky autá majú štandardne nastaviteľnú zbiehavosť na prednej náprave, ktorá sa nastavuje na tyčkách riadenia. no na zadnej náprave je to skorej ojedinelé. Kolesá môžeme mať nastavené zbiehavo – zvýši stabilita auta najmä pri vjazde do zákruty, alebo vieme nastaviť kolesá rozbiehavo – auto sa začne správať o niečo nervóznejšie a začne rýchlejšie meniť smer, čo sa využíva najmä pri drifte a pomalých úzkych okruhoch, resp. autoslalomoch.


Veľmi doležité je uvedomiť si, že aj samotná výška, úprava odklonu či záklonu vozidla ovplyvňuje nastavenie zbiehavosťi a rozbiehavosťi, preto pri zmene týchto faktorov nezabudnite spraviť na aute geometriu. Ak vozidlo nemá na zadnej náprave možnosť nastavenia zbiehavosti, tento problém Vám pomôžu vyriešiť práve nastaviteľné ramená.


PRUŽINY:

Samotné pružiny tvoria veľmi dolezitý prvok, ktorý ovplyvňuje jazdné vlastnosti vozidla a všeobecný balance. Pri výbere pružín je dobré pochopiť ako jednotlivé typy pružín fungujú.


TUHOSŤ PRUŽINY (SPRING RATE)

Spring rate udáva akou silou musíme na pružinu pôsobiť, aby sa stlačila o vybranú jednotku dľžky. Najčastejšie sa spring rate udáva v jednotkách kg/mm alebo lbs / inch.

Čo teda znamená, ked vidíme pri pružine údaj 10kg/mm?  Tento údaj znamená, že ak dáme na pružinu 10kg váhy tak samotná pružina sa stlačí o 1mm. To či sa po pridaní ďalších 10kg stlačí pružina opäť o 1mm zavisý aj od typu pružiny.

Poznáme 2 základné typy pružín:


LINEÁRNE PRUŽINY

Lineárne pružiny majú rovnakú tvrdosť (spring rate) po celej dlžke. Sila pôsobiaca na pružinu narastá lineárne až do dosiahnutia limitu stlačenia. Tento fakt znamená, že auto je veľmi predvídateľné a stabilné, pri prejazde zákrutami. Nevýhodou je pri bežnom jazdení istá strata komfortu už aj pri menších nerovnostiach. 


PROGRESÍVNE PRUžINY

Progresívne pružiny sa môžu vyskytovať v mnohých typoch. Môžu to byť viacnásobné progresívne pružiny, alebo to môžu byť pomerne štandardné progresívne profily. Profil pružiny zhora nadol začína ako úzky a zväčšuje svoju šírku až dosiahne základnú širku pružiny. Prípadne vidimé na pružine, že vzdialenosť medzi jednotlivými vetvami pružiny sa mení. To má za následok neustále meniacu sa tvrdosť pružiny (springrate) v závislosti od stlačenia.

Takáto pružina sa pri jazde rovno prejavuje ako pohodlnejšia, pri prejazde nerovnostami je mäkkšia a lepšie tlmí nárazy ako lineárna. Nevýhodou je,že auto pri malých náklonoch pôsobí v celku mäkko, a pri prudkých zmených smeru je náklon karosérie o niečo väčší. Ak už náklon dosiahne určitý level, pružina sa stláča viacej a viacej a pomaly sa dostáva do fázy stlačenia, kde už sa prejaví jej tvrdá charakteristika.  Tým pádom sa náklon pri vysokých rychlostiach zredukuje. 

Aj keď sa zdá, že ide o ideálnu voľbu, skutočným výsledkom je, že auto sa zdá byť trochu nepredvídateľné, tým, že charakteristika pružiny sa stále mení, najmä počas posledných pár centimetrov kompresnej dĺžky.


TVRDŠIE NIE JE VŽDY LEPŠIE

Sú situácie kedy už príliž tvrdý spring rate, spôbí viacej škody ako úžitku. Jednak bude auto veľmi tvrdé, môže začať odskakovať, rovnako tvrdá pružina na náprave môže spôsobiť nedotáčavosť / pretáčavosť auta. Môže sa stať, že auto pôsobí, že má okamžitú odozvu a jazdí lepšie, reálne však môže byť opak pravdou. Rovnako nezabúdajte, že tvrdá pružina potrebuje okrem iného aj poriadne pneumatiky o ktoré sa bude vedieť oprieť, preto výber pružín zvážte vzhľadom k pneumatikám, tlmičom, a váhe (rozloženie váhy predok/zadok) svôjho vozidla .